Organisatie

Schoolbestuur

VZW Parochiescholen Maleizen-Tombeek
Terhulpensesteenweg 524
3090 Overijse

Afgevaardigden  
VoorzitterJacques Brenart
SecretarisMarleen Dewulf
PenningmeesterZ.E.H. F. Ivens, pastoor van Maleizen en Tombeek
LedenChristine Van Sever
Jo Secq

­Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


Schoolraad

In de schoolraad zetelen telkens drie afgevaardigden van de ouders, drie afgevaardigden van het team van de leerkrachten en drie afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen van Maleizen en Tombeek.
Deze mensen kunnen advies geven bij beslissingen betreffende onze school.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, Oscar Mol

AfgevaardigdenTombeekMaleizen
OudersIngrid DegandKate Lybeer
Els Hendrickx
LeerkrachtenHilde WoutersPatricia Van Hal
Mia Demol
Socio-culturturele verenigingenPaula Van den Borre

Klassenraad

Directie    
Maarten Brankaer
Leerkrachten Kleuters    
Juf Hilde Wouters
Instapklas
Juf Liesbet Anthoon
1ste kleuterklas
Juf Hilde Lanckman
2de kleuterklas
Juf Eefje Romanus
3de kleuterklas
Zorgleerkracht
Juf Elke De Winter-Pieters
3de kleuterklas
Turnleerkracht
Juf Angela Dewilder
Kinderverzorgster
Leerkrachten Lagere school   
Juf Vanessa Sterckx
1ste leerjaar
Juf Laura Breuls
2de leerjaar
Juf Maggi Van
Hoegaerden
3de leerjaar
Juf Axelle Troch
4de leerjaar
Juf Elsbeth Brenart
5de leerjaar
Juf Annick Verstraeten
5de leerjaar
Juf Elke Van Daele
6de leerjaar
Juf Hilde Vanoverloop
Turn- en zwemleer-
kracht
Juf Nadine Coopmans
Zwemleerkracht
Juf Tine Jamaer
Zorgleerkracht
Juf Eefje Romanus
Zorgleerkracht
Juf Amber Vandermeersschen
Zorgleerkracht
Medewerkers    
Juf Chris Piselé
Secretariaat
ICT-coördinatorJuf Marie-Luce (Infano)
Ochtend- en avondopvang
Infobrochure schoolopvang

Ouderraad

Wie zijn wij ?

Een aantal ouders maken graag wat tijd vrij om ouders en schoolomgeving dichter bij elkaar te brengen. Deze ouders hebben zich verenigd in een ouderraad.
Als ouders werken wij samen met de leerkrachten en de directie om van onze school een open huis te maken waar elke leerling zich goed voelt.
Hiernaast biedt de ouderraad ook een platform om mekaar beter te leren kennen. Wie zijn al die papa’s en mama’s die we aan de schoolpoort tegenkomen bij het wegbrengen en afhalen van onze kinderen ?
Een ideale gelegenheid om dit te weten te komen is deel te nemen aan de ouderraad bijeenkomsten en/of deel te nemen aan de activiteiten als losse medewerker en/of gewoon er zijn bij de activiteiten en initiatieven die doorheen het ganse jaar op touw gezet worden.

Je kan onze belevenissen naderbij bekijken op de website van de ouderraad


CLB

Onze school werkt samen met VCLB Leuven: Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

AdresKarel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
Telefoon016 28 24 00
E-mailVCLB LeuvenDirectie VCLB Leuven
Websitevclbleuven
AnkerfiguurKirsten CooremansE-mail Kirsten Coremans
VerpleegkundigeLut VerhaegheE-mail Lut Verhaeghe
Arts Dokter TutsE-mail Lut Tuts

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding.
De CLB-medewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners. Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen:

  • Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt.
  • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
  • Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
  • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de school en de leerling naar gepaste hulp.


Interne beroepscommissie

Brenart Jacques
Vzw Parochiescholen Maleizen –Tombeek
Terhulpensesteenweg 524
3090 Overijse