Inschrijvingen

Inschrijving schooljaar 2022 – 2023

Sinds enkele schooljaren werkt de voorlopige inschrijving via de digitale aanmeldingsprocedure.
Voor meer info in verband met aanmeldingen en inschrijvingen verwijzen we naar de website van de gemeente Overijse

 

Tijdslijn voor digitale aanmelding/inschrijving schooljaar 2022 - 2023
Is je kind
– geboren in 2020 en heeft het een broertje of zusje op onze school?
– geboren in 2020 en kind van personeel?
Schrijf dan in van maandag 17 januari tot en met vrijdag 4 februari 2022*

In deze periode is de plaats van je kind verzekerd.
Inschrijven kan op school tijdens de schooluren of na afspraak.
Tel. 02 687 29 05
secretariaat@delanetuin.be

* Deze kinderen krijgen voorrang. Opgelet! Deze voorrang vervalt op 4 februari 2022.
Start aanmelden nieuwe leerlingen*
AANMELDEN: Zodra de link beschikbaar is, wordt hij hier vermeld.
Dinsdag 1/3 – donderdag 31/3 2022
VerwerkingsperiodeDonderdag 1/4 – Vrijdag 28/4 2022
Bekendmaking resultaatVrijdag 29/4 2022
Verzilveren ticket: met je verkregen ticket kan je je inschrijven in de voor jou aangewezen school. Maandag 2/5 – woensdag 25/5 2022
Start inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen:
Zodra de link beschikbaar is, wordt hij hier vermeld.
Vanaf woensdag 1 juni 2022 om 9u.
* Ook voor broers en zussen met andere geboortedatum dan 2020

Je kan de school steeds contacteren voor een bezoek (Coronaproof!)
Inschrijven via mail directie@delanetuin.be is wel verplicht.

 • 31 januari 2022 om 9u op school
 • 7 februari 2022 om 9u op school

Bij inschrijving moet het trouwboekje van de ouders worden voorgelegd (identiteitsbewijs van het kind is ook goed) alsook de SIS-kaart van het kind.

Kleuters die nog geen 3 jaar zijn kunnen ingeschreven worden voor het schooljaar waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt.
Deze kleuters mogen echter pas naar school komen op de eerste dag na:

 • de zomervakantie
 • de herfstvakantie
 • de kerstvakantie
 • 1 februari
 • de krokusvakantie
 • de paasvakantie
 • Hemelvaart

  Privacybeleid