Inschrijvingen

Inschrijving schooljaar 2022 – 2023

Sinds enkele schooljaren werkt de voorlopige inschrijving via de digitale aanmeldingsprocedure.
Zodra de data beschikbaar zijn, worden ze hier vermeld.

Voor meer info in verband met aanmeldingen en inschrijvingen verwijzen we naar de website van de gemeente Overijse

Je kan de school steeds contacteren voor een bezoek (Coronaproof!)
Inschrijven kan elke schooldag in de school (na afspraak)

Bij inschrijving moet het trouwboekje van de ouders worden voorgelegd (identiteitsbewijs van het kind is ook goed) alsook de SIS-kaart van het kind.

Kleuters die nog geen 3 jaar zijn kunnen ingeschreven worden voor het schooljaar waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt.
Deze kleuters mogen echter pas naar school komen op de eerste dag na:

  • de zomervakantie
  • de herfstvakantie
  • de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de krokusvakantie
  • de paasvakantie
  • Hemelvaart

    Privacybeleid