Welkom

Ons logo weerspiegelt de groene omgeving van onze school die gelegen is in de Lanestraat te Tombeek. Wij zijn een vrijebasisschool met ongeveer 160 leerlingen. Neen, het is geen grote school, noem ons maar een dorpsschool, maar in deze hectische tijden hebben onze kinderen rust en kleinschaligheid nodig. Zij herademen als de leerkracht hen individueel kent, hen volgt in studievreugde- en verdriet, mee sport en speelt, met hen de natuur verkent, … kortom, dicht bij hen staat.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is leerkrachtenverzameling-kl.jpg

gaan ervoor om een school te zijn met een open en familiaal karakter. De betrokkenheid en de inbreng van de kinderen én van hun ouders is zeer belangrijk voor ons. Een goede communicatie is hierbij dan ook essentieel.
In onze school hebben alle teamleden, leerlingen en ouders respect voor ieders cultuur, geloof en overtuiging.  Wij benadrukken dan ook dat iedereen  op een respectvolle manier met elkaar moet kunnen omgaan.
In zo’n sfeer van respect voor de unieke persoonlijkheid van elk kind, willen wij hen de vrijheid geven zichzelf te ontplooien zodat ieder kind, op zijn eigen ritme en mogelijkheden, kan groeien naar een jong volwassene. Dat is ons belangrijkste streefdoel.


Korte historiek van onze school

Over het ontstaan en de prille evolutie van deze vestiging is jammer genoeg niet zo veel informatie bewaard gebleven. Wel weten we dat de eerste bouwsteen gelegd werd in 1908 door Pastoor Meeus en de parochianen en dat het jaar daarop de school haar deuren opende.

Op de bovenverdieping werd een bibliotheek ondergebracht en er werden zelfs naailessen en avondlessen schrijnwerkerij gegeven.

In 1925 werd gestart met de bouw van de kapel, op de speelplaats waar de zusters Annonciaden (de toenmalige onderwijzeressen) tot in 1968 woonden. In dat jaar verhuisden ze dan naar de kapel van het Keyhof.

In 1987 krijgen we in onze vestiging van Tombeek hoog bezoek over de vloer: we ontvangen toenmalig Minister van Nationale Opvoeding Coens, die zich lovend uitspreekt over de kwaliteit van het onderwijs in onze wijkschool!

Of zijn bezoek er iets mee te maken heeft gehad laten we in het midden, maar enkele jaren later, in 1991, waren de renovatieplannen voor de school eindelijk door de administratieve mallemolen en konden de verbouwingswerken beginnen. Ruim een jaar hebben ze geduurd, maar het resultaat mag er zijn!

Foto’s & krantenartikel: Archief Mathieu Steensels

 

Pastoor Meeus
Speelplaats
Naaischool
Zuster Gobertha
Onze school in 2017