Organisatie

Schoolbestuur

(Sinds 1 januari 2019)

Katholieke Scholen Druivenstreek VZW gevestigd te 3090 Overijse Waversesteenweg 96

Afgevaardigden
VoorzitterMarcel Beckers
OndervoorzitterGeert Glas
SecretarisAndre Verhaegen
PenningmeesterAnne-Mieke Demaegdt

­
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


Schoolraad

De  schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door en uit de onderliggen  ouderraad e pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voorgenoemde geledingen.

Deze mensen kunnen in overleg met het schoolbestuur advies geven bij beslissingen betreffende onze school.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Yves Depré karen.yves@hotmail.com

Afgevaardigden
OudersYves Deprezkaren.yves@hotmail.com
PersoneelsbegeleidingHilde Woutershilde.wouters@zonien.org
Axelle Trochaxelle.troch@zonien.org
Lokale gemeenschapIngrid Deganddegand.ingrid@skynet.be
Christine Van Severch.vansever@gmail.com
SchoolbestuurDirectie:
Maarten Brankaer
maarten.brankaer@zonien.org

Klassenraad

Directie
Maarten Brankaer


Tine Jamaer
Zorgcoördinator lagere school/
Beleidsondersteuner
Eefje Romanus
Zorgcoördinator kleuterschool
Leerkrachten Kleuters
Juf Hilde Wouters
Instapklas
Juf Elke De Winter-Pieters
1ste kleuterklas
Juf Hilde Lanckman
2de kleuterklas
Juf Liesbet Anthoon
3de kleuterklas
Juf Hilde Vanoverloop
3de kleuterklas
Zwemleerkracht
Juf Angela Dewilder
Kinderverzorgster
Juf Tine Jamaer
Zorgleerkracht kleuters
Juf Kim Meyers
Turnleerkracht kleuters
Juf Eefje Romanus
Zorgleerkracht kleuters
Juf Caro Vanderlinden
Zorgleerkracht kleuters
Leerkrachten Lagere school
Juf Vanessa Sterckx
1ste leerjaar
Juf Amber
Vandermeersschen
2de leerjaar
Juf Maggi
Van Hoegaerden
3de leerjaar
Juf Laura Breuls
3de leerjaar
Zorgleerkracht
Juf Axelle Troch
4de leerjaar
Juf Elsbeth Brenart
5de leerjaar
Zorgleerkracht
Juf Annick Verstraeten
5de leerjaar
6de leerjaar
Juf Elke Van Daele
6de leerjaar
Juf Eefje Romanus
Zorgleerkracht
Juf Tine Jamaer
Zorgleerkracht
Juf Kim Meyers
Turnleerkracht
Juf Hilde Vanoverloop
Zwemleerkracht
Medewerkers
Evy Vanbever
Secretariaat
Kenzo Vermeesch
ICT-coördinator
Juf Marie-Luce (Infano)
Ochtend- en avondopvang
Infobrochure schoolopvang

Ouderraad

Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Scholen moeten een ouderraad oprichten wanneer ten minste 10 procent van de ouders (minstens 3 ouders) erom vraagt.
De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen beweging het schoolbestuur adviseren. De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten.
De ouderraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

De ouderraad bepaalt via haar huishoudelijk reglement hoe de samenstelling voor de volgende periode van 4 jaar zal gebeuren. De ouderraad zal je op de hoogte brengen en een oproep doen om je kandidaat te stellen.


CLB

Onze school werkt samen met VCLB Leuven: Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

AdresKarel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
Telefoon016 28 24 00
E-mailVCLB Leuvendirectie@vclbleuven.be
info@vclbleuven.be
WebsiteVCLB LeuvenVCLB Leuven
AnkerfiguurAnnelies Vandewalannelies.vandewal@vclbleuven.be0490 64 51 04
VerpleegkundigeLut Verhaeghelut.verhaeghe@vclbleuven.be
Arts Dokter Tutslut.tuts@vclbleuven.be

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding.
De CLB-medewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners. Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen:

  • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
  • Preventieve gezondheidszorg: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
  • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.
  • Psychisch en sociaal functioneren: als je je niet goed in je vel voelt.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de school en de leerling naar gepaste hulp.


Interne beroepscommissie

Marcel Beckers
Katholieke Scholen Druivenstreek VZW
Waversesteenweg 96
3090 Overijse