Organisatie

Schoolbestuur

(Sinds 1 januari 2019)

Katholieke Scholen Druivenstreek VZW gevestigd te 3090 Overijse Waversesteenweg 96

 

Afgevaardigden
VoorzitterMarcel Beckers
OndervoorzitterGeert Glas
SecretarisAndre Verhaegen
PenningmeesterAnne-Mieke Demaegdt

­Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


Schoolraad

In de schoolraad zetelen telkens drie afgevaardigden van de ouders, drie afgevaardigden van het team van de leerkrachten en drie afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen van Maleizen en Tombeek.
Deze mensen kunnen advies geven bij beslissingen betreffende onze school.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Yves Depré karen.yves@hotmail.com

 

Afgevaardigden
OudersHilde Vanpeehildevanpee@hotmail.com
Aurelie Crapscrapsouille05@hotmail.com
PersoneelsgeleidingHilde Woutershilde.wouters@zonien.org
Axelle Trochaxelle.troch@zonien.org
Lokale gemeenschapIngrid Deganddegand.ingrid@skynet.be
Christine Van Severch.vansever@gmail.com
SchoolbestuurDirectie:
Maarten Brankaer
maarten.brankaer@zonien.org

Klassenraad

Directie
Maarten Brankaer


Tine Jamaer
Zorgcoördinator/
Beleidsondersteuner
Leerkrachten Kleuters
Juf Hilde Wouters
Instapklas
Juf Elke De Winter-Pieters
1ste kleuterklas
Juf Hilde Lanckman
2de kleuterklas
Juf Liesbet Anthoon
3de kleuterklas
Juf Hilde Vanoverloop
3de kleuterklas
Zwemleerkracht
Juf Angela Dewilder
Kinderverzorgster
Juf Tine Jamaer
Zorgleerkracht kleuters
Juf Kim Meyers
Turnleerkracht kleuters
Juf Eefje Romanus
Zorgleerkracht kleuters
Leerkrachten Lagere school
Juf Vanessa Sterckx
1ste leerjaar
Juf Amber
Vandermeersschen
2de leerjaar
Juf Maggi
Van Hoegaerden
3de leerjaar
Juf Axelle Troch
4de leerjaar
Juf Elsbeth Brenart
5de leerjaar
Zorgleerkracht
Juf Annick Verstraeten
5de leerjaar
Juf Elke Van Daele
6de leerjaar
Juf Eefje Romanus
Zorgleerkracht
Juf Tine Jamaer
Zorgleerkracht
Juf Laura Breuls
Zorgleerkracht
Juf Kim Meyers
Turnleerkracht
Juf Hilde Vanoverloop
Zwemleerkracht
Medewerkers
Evy Vanbever
Secretariaat
Kenzo Vermeesch
ICT-coördinator
Juf Marie-Luce (Infano)
Ochtend- en avondopvang
Infobrochure schoolopvang

Ouderraad

Wie zijn wij ?

Een aantal ouders maken graag wat tijd vrij om ouders en schoolomgeving dichter bij elkaar te brengen. Deze ouders hebben zich verenigd in een ouderraad.
Als ouders werken wij samen met de leerkrachten en de directie om van onze school een open huis te maken waar elke leerling zich goed voelt.
Hiernaast biedt de ouderraad ook een platform om mekaar beter te leren kennen. Wie zijn al die papa’s en mama’s die we aan de schoolpoort tegenkomen bij het wegbrengen en afhalen van onze kinderen ?
Een ideale gelegenheid om dit te weten te komen is deel te nemen aan de ouderraad bijeenkomsten en/of deel te nemen aan de activiteiten als losse medewerker en/of gewoon er zijn bij de activiteiten en initiatieven die doorheen het ganse jaar op touw gezet worden.


CLB

Onze school werkt samen met VCLB Leuven: Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

 

AdresKarel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
Telefoon016 28 24 00
E-mailVCLB Leuvendirectie@vclbleuven.be
info@vclbleuven.be
WebsiteVCLB LeuvenVCLB Leuven
AnkerfiguurAnnelies Vandewalannelies.vandewal@vclbleuven.be
VerpleegkundigeLut Verhaeghelut.verhaeghe@vclbleuven.be
Arts Dokter Tutslut.tuts@vclbleuven.be

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding.
De CLB-medewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners. Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen:

  • Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt.
  • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
  • Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
  • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de school en de leerling naar gepaste hulp.


Interne beroepscommissie

Marcel Beckers
Katholieke Scholen Druivenstreek VZW
Waversesteenweg 96 3090 Overijse